sobota, 17 października 2009

słowa

poduszka
szpital
stragan

wzrok
słowa znaczące obrazy niepasujące.